Persondata

Oplysningspligt vedr. persondata

I forbindelse med at jeg udfører en opgave, udbeder jeg mig navn, adresse, telefonnummer, e-mail og andre relevante oplysninger.
Disse informationer bruges udelukkende til at udføre opgaven og til den efterfølgende fakturering.

Oplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Som registreret person har man ret til at få indsigt i og gøre indsigelse mod vores behandling af data, samt i nogle tilfælde, bede os rette og slette de data, som vi opbevarer.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata, kan det ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på kontaktansvarlig:

CVR: 35572503
Kildevangen v/ Frederik Christensen

Assensvej 109

5620 Glamsbjerg
E-mail: kontakt@kildevangen-service.dk
Telefon: (+45) 28 72 18 62